Logo Jeanne
Menu

Ontwerp infographic CO2 Gelderland

ontwerp infographic CO2-reductie Provincie Gelderland voor Firm of the Future

Firm of the Future

Klimaatneutraal in 2030… Kan dat?
Jazeker!

Provincie Gelderland is koploper op het gebied van duurzaamheid en wil in 2030 klimaatneutraal zijn:
• energieneutraal
• nul CO2-uitstoot
• circulair (afvalloos)

Maar hoe realiseer je dat?

De duurzaamheidsexperts van Firm of the Future helpen provincie Gelderland met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot én met een pakket van 190 concrete maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en het klimaatneutrale doel in 2030 te halen.

Provincie Gelderland is hierdoor in 2020 als eerste overheidsorganisatie gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogst haalbare niveau en betekent dat de CO2-uitstoot in kaart wordt gebracht waarop de provincie invloed heeft (bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van de medewerkers), maar óók de uitstoot die de provincie niet kan beïnvloeden (bijvoorbeeld verkeer dat over provinciale wegen in Gelderland rijdt).

En lukt dat een beetje, zo'n ambitieus duurzaamheidsdoel?

Natuurlijk! En om dat te laten zien mocht ik voor Firm of the Future een infographic ontwerpen. In deze infographic zie je welke CO2-reductie al is behaald in 2022 en met welke concrete maatregelen. Daarnaast zie je in de infographic het doel voor 2030 en enkele maatregelen die de provicie nag wil nemen.

Deze lange infographic is ook uitgewerkt in losse PowerPoint slides zodat Firm of the Future zelf de gegevens kan bijwerken, of de datavisualisaties ook kan gebruiken voor andere organisaties die zij helpt met het in kaart brengen en terugdringen van de CO2-uitstoot.


terug naar portfolio

meer over infographics

meer over pictogrammen