Logo Jeanne
Menu

Grafisch ontwerp interactieve PDF

interactieve PDF met goede voorbeelden communicatie tussen klimaatwetenschap en beleidsmakers • UR Wageningen en Sincere project nteractieve PDF met goede voorbeelden communicatie tussen klimaatwetenschap en beleidsmakers • UR Wageningen en Sincere project

UR Wageningen

Klimaatverandering: het IPCC-rapport uit augustus 2021 bevestigde glashelder de wereldwijd merkbare opwarming van de aarde en de onbetwistbare rol van de mens (ons dus) hierin. Het IPCC-rapport dient als basis voor het klimaatbeleid van regeringen wereldwijd.

Maar hoe communiceer je als klimaat-wetenschapper je onderzoeksresultaten op zó'n manier, dat deze ook bruikbaar, begrijpelijk én makkelijk toegankelijk zijn voor beleidsmakers?

In opdracht van Sincere JPI Climate deed Wageningen University & Research hier onderzoek naar.

De wereldwijde best practices op het gebied van communicatie tussen klimaat-wetenschap en beleidsmakers werden verzameld. Deze inspirerende succes stories mochten aantrekkelijk worden vormgegeven in een kilikbaar digitaal document: een interactieve PDF.


terug naar portfolio

meer over grafisch ontwerp