Logo Jeanne
Menu

Grafisch ontwerp interactieve PDF

interactieve PDF met goede voorbeelden communicatie tussen klimaatwetenschap en beleidsmakers • UR Wageningen en Sincere project nteractieve PDF met goede voorbeelden communicatie tussen klimaatwetenschap en beleidsmakers • UR Wageningen en Sincere project

UR Wageningen

Klimaatverandering: het IPCC-rapport uit augustus 2021 bevestigde glashelder de wereldwijd merkbare opwarming van de aarde en de onbetwistbare rol van de mens (ons dus) hierin. Het IPCC-rapport dient als basis voor het klimaatbeleid van regeringen wereldwijd.

Maar hoe communiceer je als klimaatwetenschapper je onderzoeksresultaten op zó'n manier, dat deze ook bruikbaar, begrijpelijk én makkelijk toegankelijk zijn voor beleidsmakers?

In opdracht van Sincere JPI Climate deed Wageningen University & Research hier onderzoek naar. De wereldwijde 'best practices' op het gebied van communicatie tussen klimaat-wetenschap en beleidsmakers werden verzameld. Deze inspirerende succes stories mochten worden vormgegeven in een aantrekkelijk document dat makkelijk digitaal te verspreiden is: een interactieve PDF.

Ik mocht het grafisch ontwerp verzorgen van deze waardevolle info.